STAFF&CAST

STAFF

 • Original Story
  Kaiu Shirai & Posuka Demizu
  (Serialized in "Weekly Shonen Jump" by Shueisha)
 • Director
  Mamoru Kanbe
 • Series Structure
  Toshiya Ono
 • Character Design / Chief Animation Director
  Kazuaki Shimada
 • Prop Design
  Hiroki Itai
 • Art Setting
  Shigemi Ikeda (ATELIER MUSA)
  Shuichi Okubo (ATELIER MUSA)
  Kayoko Tomono (ATELIER MUSA)
  Miho Norisue (ATELIER MUSA)
 • Art Directors
  Shigemi Ikeda (ATELIER MUSA)
  Yukiko Maruyama (ATELIER MUSA)
 • Color Design
  Kazuko Nakashima
 • Director of Photography
  Tomoyuki Shiokawa (T2studio)
 • CG Director
  Yo Fukuda
 • Editor
  Rie Matsubara (Seyama Henshushitsu)
 • Music
  Takahiro Obata
 • Sound Director
  Katsunori Shimizu
 • Production
  CloverWorks

CAST

 • Emma
  Sumire Morohoshi
 • Norman
  Maaya Uchida
 • Ray
  Mariya Ise
 • Isabella
  Yuko Kaida
 • Krone
  Nao Fujita
 • Don
  Shinei Ueki
 • Gilda
  Lynn
 • Phil
  Hiyori Kono
 • Nat
  Shizuka Ishigami
 • Anna
  Ai Kayano
 • Thoma
  Mari Hino
 • Lannion
  Yuko Mori
 • Conny
  Ari Ozawa